Úvod

Vydávanie kariet počas mimoriadnej situácie a pandémie ochorenia COVID-19

Na základe vyhlášky č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia je pracovisko priameho kontaktu na výdaj parkovacích kariet od 10.02.2021

OTVORENÉ

ale iba pre zákazníkov, ktorý si v zmysle Vyhlášky č. 45/2021 ÚVZ SR §2 ods. h novú parkovaciu kartu zabezpečili :

 • A. elektronicky cez e-mailovú poštu:
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
 • alebo
 • B. telefonicky na čísle:
  041 500 44 94
  041 500 44 96
  0903 585 085

Výdajné miesto: Žilina, ul. Košická 2,prízemie vľavo č. dverí 17

 • A. Pri elektronickom objednávaní karty bude predaj parkovacích kariet (obnova a vydávanie nových) realizovaná následne:
 • 1. Varianta: Rezident (žiadateľ) je už u nás zaregistrovaný, tak nám:
  • a)Zašle poštou alebo emailom osobné údaje z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, číslo OP, dátum narodenia, trvalé bydlisko), kópiu alebo scan osvedčenia o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) na ktoré bude vystavená parkovacia karta, scan starej parkovacej karty alebo číslo karty/vpravo hore/ a vyplnený súhlas na spracovanie osobných údajov (GDPR) a v prípade služobného vozidla, dohodu o využívaní vozidla na služobné i súkromné účely a kontakt, kde môžeme zaslať súhlasné , poprípade nesúhlasné stanovisko
  • b) Po odsúhlasení všetkých dokladov na vydanie parkovacej karty, zašleme žiadateľovi súhlasné stanovisko, alebo požiadavku na doplnenie a upresnenie niektorých údajov
  • c) Po splnení všetkých podmienok je možné vydať parkovaciu kartu. Uhradiť ju môže žiadateľ v hotovosti pri prevzatí karty cez e-kasu, poprípade je možné vystaviť zálohovú faktúru, ktorú zašleme žiadateľovi na e-mail. Po pripísaní finančnej čiastky na náš účet, vystavíme novú parkovaciu kartu a žiadateľovi zašleme informáciu (e-mailom, telefonicky), že parkovacia karta je pripravená na výdaj.
  • d) Pri odovzdávaní karty, ktorá bola realizovaná cez zálohovú faktúru odovzdáme, alebo zašleme poštou daňový doklad o zaplatení (faktúru)
 • 2. Varianta: Rezident (žiadateľ) nie je u nás registrovaný, tak musí:
  • a) Vyplniť žiadosť Vystavenie RPK, ktorá je uverejnená na internete
  • b) Vyplniť súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR
  • c) Doložiť ku žiadosti osobné údaje z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, číslo OP, dátum narodenia, trvalé bydlisko), osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) na ktoré bude vystavená parkovacia karta,v prípade služobného vozidla dohodu o využívaní vozidla na služobné i súkromné účely, LV od bytu alebo domu (kópiu alebo vytlačený z internetu)
  • d) Všetky doklady uvedené v bode a – c nám žiadateľ zašle poštou alebo emailom (zoskenované).
  • e) Po odsúhlasení všetkých dokladov na vydanie parkovacej karty, zašleme žiadateľovi súhlasné stanovisko, alebo požiadavku na doplnenie a upresnenie niektorých údajov
  • f) Po splnení všetkých podmienok je možné vydať parkovaciu kartu. Uhradiť ju môže žiadateľ v hotovosti pri prevzatí karty cez e-kasu, poprípade je možné vystaviť zálohovú faktúru, ktorú zašleme žiadateľovi na e-mail. Po pripísaní finančnej čiastky na náš účet, vystavíme novú parkovaciu kartu a žiadateľovi zašleme informáciu (e-mailom, telefonicky), že parkovacia karta je pripravená na výdaj.
  • g) Pri odovzdávaní karty, ktorá bola realizovaná cez zálohovú faktúru odovzdáme, alebo zašleme poštou daňový doklad o zaplatení (faktúru) .

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o vydanie karty cez e-mailovú poštu a zálohovú faktúru, aby si tieto začali vybavovať s predstihom 2 až 3 dní pred ukončením platnosti karty (hlavne z dôvodu prevodu financií medzi bankami). Kartu môžeme vydať až dňom pripísania peňažných prostriedkov na náš účet.

 • B. Pri telefonickom objednávaní karty bude predaj parkovacích kariet (obnova a vydávanie nových) realizovaný následovne:
 • 1. žiadateľ zavolá na tel.č.: 041 500 44 94, alebo 041 500 44 96, alebo na mobilný telefón 0903 585 085, ktoré sú umiestnené v miestnosti výdaja parkovacích kariet a dohodne si spôsob vydania novej parkovacej karty. Pri obnovení karty nadiktuje číslo starej parkovacej karty (vpravo hore)
 • 2. cez telefón si dohodne spôsob predloženia dokladov, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku, pri rezidentskej parkovacej karte nadiktuje EČV, ktoré bude uvedené na parkovacej karte
 • 3. cez telefón si dohodne spôsob platby
 • 4. dohodne si deň a hodinu prevzatia parkovacej karty

V zmysle uvedeného opatrenia upozorňujeme našich zákazníkov pri VÝDAJI KARIET na dodržiavanie všetkých opatrení ÚVZ SR, hlavne na to, že:

 • 1. Pri výdajnom okienku sa preukázať negatívnym certifikátom
 • 2. v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.- povolený vstup len osobám nad 65 rokov, ostatní zákazníci v čase od 8:00-9:00 hod. a od 12:00-15:00 hod. v stredu počas korona vírusu do 17:00 hod.
 • 3. vstup a pobyt povolený len osobám s prekrytými hornými a dolnými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál atď...)
 • 4. pri vstupe na prízemie použiť dezinfekciu rúk, alebo ochranné rukavice
 • 5. dodržiavať odstup v rade min. 2 metre (označenie nájdete na zemi vľavo)
 • 6. na chodbe na prízemí môžu byť naraz max. 2 ľudia, ďalší 3. klient musí čakať pred vstupom na chodbu (pred krídlovými dverami ) a každý ďalší klient musí čakať pred administratívnou budovou SAD (vstup na naše pracovisko sa dá overiť na t.č. 041/500 44 94)
Nejasnosti konzultujte:
telefón: 041 500 44 94,
041 500 44 96

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Upozornenie:

Naša spoločnosť je presťahovaná v rámci budovy z 2. poschodia na prízemie vľavo.


Vážení občania a návštevníci mesta

Mesto Žilina v spolupráci so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. pre Vás pripravili parkovací systém v centrálnej časti mesta Žilina. Pre ľahšiu orientáciu v systéme parkovania v centre mesta Žilina Vám predkladáme nasledujúce informácie. Veríme, že tieto informácie sú užitočné a ich využitie pri parkovaní v centre mesta Vám prinesú finančný i časový efekt.

V rámci parkovania Vám ponúkame dva komplexné systémy parkovania:

1.uličné parkovanie - možnosť odstavenia vozidla pre návštevníkov i pre rezidentov v rámci zóny plateného parkovania na vyznačených uliciach.

2.parkovanie v parkovacom dome - uzavretý, samostatný systém parkovania na ulici Kálov 6682 (nad starým Tescom). Ponúka možnosť parkovania v podzemnom záchytnom parkovisku.

Ak sa Vám v parkovacom systéme vyskytnú nejasnosti alebo problémy, očakávame Vaše pripomienky, návrhy, prípadne sťažnosti na adrese:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.