Uličné parkovanie

 


V zóne plateného státia v meste Žilina sa uplatňujú 2 režimy parkovania:

návštevnícke parkovanie s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi a predplatnými parkovacími kartami (ďalej PPK)

rezidentské parkovanie pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet (ďalej RPK)