Automaty

 

Parkovacie automaty sú na mince v hodnote 0,10 0,20 0,50 1 a 2 .Parkovací automat nevydáva mince späť.

V prípade poruchy použite najbližší parkovací automat.

Parkovacie automaty sa nachádzajú v blízkosti parkovacích miest.V meste Žilina je celkom 52 parkovacích automatov, ich rozmiestnenie je na mape označené červeným krúžkom.