Mapa zóny
Zóna plateného parkovania Žilina


po kliknutí na cenník ,
obrázok sa zväčší na celú obrazovku

 

LEGENDA

HRANICE ZÓNY PLATENÉHO PARKOVANIA

HRANICE PÁSIEM

PARKOVANIE VYHRADENÉ Iba pre držiteľov
rezidentských parkovacích kariet
pre PÁSMO I. alebo II. alebo III.

Návštevnícke parkovanie v pásme A

Návštevnícke parkovanie v pásme B

Návštevnícke parkovanie v pásme C

PEŠIA ZÓNA

PARKOVACÍ AUTOMAT